การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๑ (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบนทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ (แจ้งวัฒนะ)

Pin It