รถทะเบียนเคลื่อนที่สามารถออกให้บริการได้ตามปกติ และกำหนดการออกบริการเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

Pin It