รายชื่อร้านธงฟ้าประชารัฐและร้าค้าอื่นๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีที่ติดตั้งเครื่อง EDC สำหรับซื้อสินค้าโดยใช้บัตรสวัสดิการ

Pin It