เกี่ยวกับเทศบาล / โครงสร้างสภาเทศบาลนครปากเกร็ด


โครงสร้างสภาเทศบาลนครปากเกร็ดCard image cap

ประธานสภาเทศบาลนครปากเกร็ด

คุณนิพนธ์ หวังพรายCard image cap

รองประธานสภาเทศบาลนครปากเกร็ด

คุณเบิ้ม จันทร์ฉาย

Card image cap

เลขานุการสภาเทศบาลนครปากเกร็ด

คุณสมบัติ ยิ่งเจริญสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ปากเกร็ด/บางตลาด หมู่ 6 และ 7Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ปากเกร็ด/บางตลาด หมู่ 6 และ 7

คุณเพทาย แก้วพลอย

Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ปากเกร็ด/บางตลาด หมู่ 6 และ 7

นางวิฑูรย์ สังข์ทอง

Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ปากเกร็ด/บางตลาด หมู่ 6 และ 7

คุณเริงเกียรติ ศักดิ์ณรงค์เดช

Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ปากเกร็ด/บางตลาด หมู่ 6 และ 7

คุณสิทธิชัย ศิริธนาภิวัฒน์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 บางตลาด (ยกเว้นหมู่ 6,7,8)Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 บางตลาด (ยกเว้นหมู่ 6,7,8)

คุณพิพัฒน์ วรวรรณปรีชา

Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 บางตลาด (ยกเว้นหมู่ 6,7,8)

คุณนิพนธ์ หวังพราย

Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 บางตลาด (ยกเว้นหมู่ 6,7,8)

คุณสมัย ศิริจันทร์Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 บางตลาด (ยกเว้นหมู่ 6,7,8)

คุณสมหวัง ลามอ

Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 บางตลาด (ยกเว้นหมู่ 6,7,8)

คุณยุทธนา จิตรบรรเทา

Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 บางตลาด (ยกเว้นหมู่ 6,7,8)

คุณสมบัติ ยิ่งเจริญสมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 บ้านใหม่/คลองเกลือ/บางตลาด หมู่ 8/บางพูด (เมืองทองธานี)Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 บ้านใหม่/คลองเกลือ/บางตลาด หมู่ 8/บางพูด (เมืองทองธานี)

คุณสมชาย บรรดาศักดิ์

Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 บ้านใหม่/คลองเกลือ/บางตลาด หมู่ 8/บางพูด (เมืองทองธานี)

คุณสมพงษ์ หิรัญรัตน์

Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 บ้านใหม่/คลองเกลือ/บางตลาด หมู่ 8/บางพูด (เมืองทองธานี)

คุณสมชาย โพธิ์เจริญCard image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 บ้านใหม่/คลองเกลือ/บางตลาด หมู่ 8/บางพูด (เมืองทองธานี)

คุณประยูร ฟักสังข์

Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 บ้านใหม่/คลองเกลือ/บางตลาด หมู่ 8/บางพูด (เมืองทองธานี)

คุณบุญเลิศ สินลอย

Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 บ้านใหม่/คลองเกลือ/บางตลาด หมู่ 8/บางพูด (เมืองทองธานี)

คุณสมพร เพริดพริ้งสมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 บางพูด (ยกเว้นเมืองทองธานี)Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 บางพูด (ยกเว้นเมืองทองธานี)

คุณจรินทร์ นาคน้อย

Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 บางพูด (ยกเว้นเมืองทองธานี)

คุณเชิด คลังศรี

Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 บางพูด (ยกเว้นเมืองทองธานี)

คุณเบิ้ม จันทร์ฉายCard image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 บางพูด (ยกเว้นเมืองทองธานี)

คุณสุนิพนธ์ ฉุยกลิ่น

Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 บางพูด (ยกเว้นเมืองทองธานี)

คุณอดิศักดิ์ ทิพวรรณ